Jak złożyć reklamację?

Dokładamy wszelkich starań, aby wykonywane przez nas usługi były bezbłędne. Jednak jesteśmy tylko ludźmi i błędy zdarzają się każdemu. Poniżej znajdziesz informacje zawarte również w warunkach współpracy (otrzymałeś je również wraz z przesłaną przez nas ofertą) oraz formularz, poprzez który możesz złożyć reklamację.

Proszę, uzupełnij wszystkie pola, nawet te opcjonalne, to nam pomoże doskonalić proces produkcji 🙂


§ 3. [Reklamacje]

1)   Po wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, MICROBOTIC informuje Zamawiającego o możliwości jego odbioru lub o dokonaniu przez MICROBOTIC wysyłki do Zamawiającego, jeśli Strony uprzednio ustaliły, że Przedmiot Zamówienia zostanie wysłany.

2)   MICROBOTIC nie jest odpowiedzialny za dostarczenie Przedmiotu Zamówienia do miejsca prowadzenia działalności przez Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Strony mogą ustalić sposób dostarczenia Przedmiotu Zamówienia w drodze odrębnych ustaleń, np. poprzez zlecenie realizacji transportu podmiotowi trzeciemu. Koszty ewentualnego transportu Przedmiotu Zamówienia pokrywane będą przez Zamawiającego.

3)   W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 1 powyżej, Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej Przedmiotu Zamówienia, w szczególności, gdy Przedmiot Zamówienia posiada wady lub został wykonany w sposób sprzeczny ze złożonym zamówieniem. Zamawiający zgłasza reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, której się znajdujesz.

4)   MICROBOTIC rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i przesyła odpowiedź Zamawiającemu za pomocą wiadomości elektronicznej.

5)   Niezgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, uznawane jest za potwierdzenie, że Zamawiający otrzymał Przedmiot Zamówienia zgodny z zamówieniem, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.

6)   Zamawiający ma prawo do zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi w terminie jednego roku od dnia wysłania [EL1] przez MICROBOTIC informacji, o której mowa w punkcie 1 powyżej. Zamawiający zgłasza istnienie wad fizycznych lub prawnych, związanych z Przedmiotem Zamówienia, w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, której się znajdujesz.


Formularz reklamacyjny

Trwają prace serwisowe. Prosimy o kontakt e-mail pod adresem bok@microbotic.tech.

POMAGAMY

Swoją pracą chcemy nieść pomoc… nie tylko w branży elektronicznej. Chętnie dzielimy się posiadaną wiedzą, a nasze umiejętności pragniemy wykorzystywać tak, aby dzięki nim skomplikowane czynności stawały się czymś naturalnym. 

TWORZYMY ROZWIĄZANIA

Konsultacje przeprowadzane na początku projektu pozwalają nam w pełni zrozumieć Twój pomysł. Takie działanie pozwala nam tworzyć rozwiązania szyte na miarę, które są zgodne z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami.

ANALIZUJEMY POTRZEBY​

Masz pomysł na urządzenie? ŚWIETNIE! Teraz wspólnie musimy go szczegółowo omówić i zastanowić się nad główną potrzebą, jaką ma zaspokajać produkt. Następnie opracujemy odpowiednie technologie pozwalające na uzyskanie docelowego efektu.

OBSERWUJEMY PROBLEMY

Aktywnie obserwujemy otaczającą nas przestrzeń. Inni uciekają od problemów, natomiast my chcemy je znaleźć i rozwiązać, by dać Ci gotowe narzędzie, które pozwoli na poradzenie sobie z napotkanymi niedogodnościami.